Vad kan du förvänta dig av din fastighetsmäklare?

Att köpa eller sälja sin bostad kan vara läskigt. Då är det skönt med en fastighetsmäklare som svarar på alla frågor, allt från handpenningslån till om mormor har rätt när hon säger att man lätt kan renovera sitt badrum själv. Men vad ingår i den svenska mäklartjänsten egentligen?

Först och främst ska mäklaren vara en så kallad opartisk mellanman. Det betyder att mäklaren ska se till både säljarens och köparens intressen. Mäklaren får alltså inte ta ställning till någons fördel. Det finns ett undantag för mäklarens opartiskhet och det gäller priset på bostaden, då ska mäklaren försöka få högsta möjliga pris för bostaden om uppdraget kommer från säljaren.


När du som konsument anlitar en mäklare för ett förmedlingsuppdrag kommer hen också ansvara för att:

 • besöka bostaden och värdera den – ett så kallat intag
 • kontrollera vem som äger bostaden
 • kontrollera om bostaden belastas av någon rättighet, till exempel inteckningar eller servitut
 • kontrollera om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar, till exempel vatten- och avloppsanläggningar eller vägar
 • kontrollera om en bostadsrätt är pantsatt
 • göra en beskrivning av bostaden för tilltänkta köpare, en så kallad objektsbeskrivning
 • marknadsföra bostaden
 • skriftligt informera om köparens undersökningsplikt
 • hålla visningar av bostaden
 • i förväg ge spekulanterna information om hur säljaren vill genomföra försäljningen
 • ta emot alla bud
 • framföra alla bud till uppdragsgivaren (även om uppdragsgivaren har meddelat att denne inte vill ta emot bud under ett visst belopp, måste fastighetsmäklaren framföra budet till sin uppdragsgivare)
 • anteckna buden i en anbudsförteckning (ofta kallad budlista)
 • erbjuda en boendekostnadskalkyl
 • före köpet informera köparen om vem som äger bostaden
 • hjälpa parterna med köpehandlingar och medverka vid kontraktsskrivning
 • hjälpa parterna att slutföra affären genom att till exempel söka medlemskap i bostadsrättsföreningen
 • uppmärksamma parterna på frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen
 • om parterna träffar överenskommelser ska mäklaren verka för att dessa dokumenteras
 • medverka vid tillträdet, om inte annat avtalats
 • löpande föra anteckningar över förmedlingsuppdraget (i en så kallad journal)
 • lämna anbudsförteckningen och journalen till säljaren och köparen när mäklarens uppdrag är klart (vilket normalt är vid tillträdet).

Allt det här ingår i det svenska mäklaruppdraget. I de flesta andra länder behöver parterna anlita flera mäklare, tjänstemän och jurister för att få samma tjänster utförda. Så heja Sverige, helt enkelt!


– När jag var liten ville jag bli ninja. Jag blev förvisso fastighetsmäklare men jag tänker att det är ganska lika! Man måste vara snabbfotad, kompetent och redo för de mest omöjliga uppdrag, säger Didi Möller, registrerad fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarna ABC.

Fastighetsmäklarna ABC är en kampanj från Mäklarsamfundet. För mer information om kampanjen och MSF, besök organisationens webbplats. Där kan du även ladda ner bilder från Fastighetsmäklarna ABC.