Det ska fastighetsmäklaren upplysa om

Din fastighetsmäklare är skyldig att ge vissa råd och upplysningar, men som köpare kan du inte förvänta dig att mäklaren ska berätta precis allt. Det låter kanske luddigt, men Janne Sander från Fastighetsmäklarna ABC är här för att reda ut hur det fungerar.

 

Mäklarens upplysningsplikt, vad är det egentligen? Det korta svaret är att den omfattar det som kan antas vara av betydelse för den eventuella köparen – både i positiv och i negativ bemärkelse. Fastighetsmäklaren ska helt enkelt informera vilka iakttagelser denne gjort av bostadens skick, exempelvis fel och brister i fastigheten som fastighetsmäklaren känner till (exempelvis genom sin yrkeskunskap eller tidigare förmedlingsuppdrag i samma fastighet) eller har kunnat konstatera vid en enklare, ytlig undersökning. 


Bagatellartade eller uppenbara fel omfattas i regel inte och du som köpare har en långtgående undersökningsplikt. 


– För att få hjälp med att uppfylla din undersökningsplikt kan du anlita en besiktningsman. Det är mindre vanligt vid bostadsrättsköp, men det förekommer, säger Janne Sander på Fastighetsmäklarna ABC. 


Fastighetsmäklaren gör som sagt inte någon avancerad besiktning och vidareförmedlar i stor utsträckning den information som säljaren lämnat, till exempel i en frågelista. Utgångspunkten är att mäklaren normalt har rätt att lita på uppgifterna från säljaren om inte omständigheten ger anledning till annat. 


–  Uppger säljaren att det inte finns problem med skadedjur i huset, samtidigt som denne gömt fjorton råttfällor under säng och soffa – ja, då drar jag det gärna ett varv till, säger Janne Sander. 


Mäklaren har ingen skyldighet att undersöka exempelvis planbestämmelser och bygglov i området, det ansvaret faller också på dig som köpare. Så se till att vara beredd, påläst och kolla gärna in Fastighetsmäklarna ABCs checklista inför visningen så att du har goda förutsättningar för ett lyckat köp!

Fastighetsmäklarna ABC är en kampanj från Mäklarsamfundet. För mer information om kampanjen och MSF, besök organisationens webbplats. Där kan du även ladda ner bilder från Fastighetsmäklarna ABC.