Kategorier
Ämne1

Det ska fastighetsmäklaren upplysa om

Det ska fastighetsmäklaren upplysa om

Din fastighetsmäklare är skyldig att ge vissa råd och upplysningar, men som köpare kan du inte förvänta dig att mäklaren ska berätta precis allt. Det låter kanske luddigt, men Janne Sander från Fastighetsmäklarna ABC är här för att reda ut hur det fungerar.

 

Mäklarens upplysningsplikt, vad är det egentligen? Det korta svaret är att den omfattar det som kan antas vara av betydelse för den eventuella köparen – både i positiv och i negativ bemärkelse. Fastighetsmäklaren ska helt enkelt informera vilka iakttagelser denne gjort av bostadens skick, exempelvis fel och brister i fastigheten som fastighetsmäklaren känner till (exempelvis genom sin yrkeskunskap eller tidigare förmedlingsuppdrag i samma fastighet) eller har kunnat konstatera vid en enklare, ytlig undersökning. 


Bagatellartade eller uppenbara fel omfattas i regel inte och du som köpare har en långtgående undersökningsplikt. 


– För att få hjälp med att uppfylla din undersökningsplikt kan du anlita en besiktningsman. Det är mindre vanligt vid bostadsrättsköp, men det förekommer, säger Janne Sander på Fastighetsmäklarna ABC. 


Fastighetsmäklaren gör som sagt inte någon avancerad besiktning och vidareförmedlar i stor utsträckning den information som säljaren lämnat, till exempel i en frågelista. Utgångspunkten är att mäklaren normalt har rätt att lita på uppgifterna från säljaren om inte omständigheten ger anledning till annat. 


–  Uppger säljaren att det inte finns problem med skadedjur i huset, samtidigt som denne gömt fjorton råttfällor under säng och soffa – ja, då drar jag det gärna ett varv till, säger Janne Sander. 


Mäklaren har ingen skyldighet att undersöka exempelvis planbestämmelser och bygglov i området, det ansvaret faller också på dig som köpare. Så se till att vara beredd, påläst och kolla gärna in Fastighetsmäklarna ABCs checklista inför visningen så att du har goda förutsättningar för ett lyckat köp!

Fastighetsmäklarna ABC är en kampanj från Mäklarsamfundet. För mer information om kampanjen och MSF, besök organisationens webbplats. Där kan du även ladda ner bilder från Fastighetsmäklarna ABC.

Kategorier
Ämne1

Fastighetsmäklaren – opartisk i allt utom priset

Fastighetsmäklaren - opartisk i allt utom priset

Vad skiljer svenska fastighetsmäklare från mäklare i andra länder, eller rentav andra säljare? En hel del faktiskt. En svensk mäklare ska vara en oberoende mellanman, och ge stöd och service till både säljare och köpare. Det har visat sig vara en framgångsrik modell för en trygg, innehållsrik och prisvärd fastighetsmäklartjänst.

 

Den svenska modellen för fastighetsmäkleri, vad är det egentligen? Jo, den svenska mäklaren ska vara opartisk och se till både säljarens och köparens intressen. Det gäller för allt utom priset, där mäklaren ska verka för att säljaren får högsta möjliga pris. Men det får aldrig ske på bekostnad av sina skyldigheter mot en köpare eller spekulanter. Låter det krångligt? Janne Sander från Fastighetsmäklarna ABC hjälper oss att reda ut. 

 

– I många andra länder anlitar säljare och köpare egna ombud i en bostadsaffär, som bara verkar för uppdragsgivarens intressen. Det gör det dyrare och på många sätt mindre smidigt än i Sverige, där köparen helt gratis får information, stöd och service av fastighetsmäklaren. Allt förpackat i en juridiskt kvalitetssäkrad tjänst. Det, mina vänner, det är den svenska modellen!, säger Janne Sander. 

 

Men, hur kan mäklaren vara opartisk samtidigt som hen ska verka för säljarens ekonomiska intressen? Jo, om mäklaren vet något om objektet, till exempel genom information från säljaren, som är av betydelse för en köpare så är mäklaren skyldig att informera potentiella köpare om det, oavsett om det kan ha negativ inverkan på försäljningspriset. 

 

– Låt säga att jag har en köpare till en finfin villa, som kanske är lite väl ivrig att flytta in. Så ivrig att besiktningar och mer noggranna undersökningar inte känns så prioriterat. Om säljaren berättat för mig att radonhalterna i området är onormalt höga, men samtidigt bett mig inte säga något till köparen, ja då är lagen klar och tydlig. Det måste jag säga till köparen, med risken att affären inte går i lås. Så visst kan man säga att svenska fastighetsmäklare knappast är som andra säljare, avslutar Janne.

Fastighetsmäklarna ABC är en kampanj från Mäklarsamfundet. För mer information om kampanjen och MSF, besök organisationens webbplats. Där kan du även ladda ner bilder från Fastighetsmäklarna ABC.